Previous Next

Teknoloji ve İnternet

Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

Bilim ve teknoloji politikaları denince, ülkenin bilimsel ve teknolojik üretimi akla gelmektedir. Ekonomideki uluslararası rekabet arttıkça, üstünlüğün göstergesi rekabette öne çıkan değer metanın bilim ve teknoloji kapasitesidir. Basit anlatışla teknolojisi yüksek olan ürün tercih nedenidir. Doğası gereği bilim ve teknoloji araştırmalar sonucu üretilir. Bu sürecin çıktılarını almak için insan kaynağının geliştirilmesine ihtiyaç vardır. Aynı zamanda ortaya çıkan bilimsel ve teknolojik araştırma sonuçlarının, ekonomik ve toplumsal faydaya dönüştürme yeteneğinin de (innovasyon) geliştirilmesi gerekmektedir. Tümüyle teknoloji politikamız bunları başarmak için izlememiz gereken yolları göstermelidir. Bilim ve teknolojisini kendisi geliştirip üretemeyen, innovasyon yeteneğini bu temelleri üzerine oturtamayan ülkelerin yetenekleri kalıcı olamaz. İthal teknolojiler, hiçbir biçimde, ülkenin kendisinin, sağlam bir bilim temeli ile belirli bir innovasyon kapasitesine sahip bulunmasının yerini tutamaz. Önem verilmesi gereken husus, yaparak öğrenme ve araştırarak öğrenme yoluyla, ‘know-how’ ın kendimize mal edilmesidir. Günümüzde ekonomik büyümeleri belirleyen faktörlerin başında innovasyon yeteneği gelmektedir.

AB gibi gelişmiş ve teknolojik olarak ileri gitmiş ülkelerde ileri teknoloji altyapıları, yüksek katma değerin dolayısıyla toplumsal refahın en temel kaynağı olarak görülmektedir. Bu ülkelerde teknoloji politikaları, stratejik hedefler paralelinde oluşturulmuş ekonomi politikalarının ayrılmaz bir parçasını oluşturmaktadır. Yeni teknoloji geliştirme çalışmaları günlük sanayi ve ticari faaliyetlerden bağımsız, salt akademik hedefleri olan çalışmalar olarak değil, bu ülkelerin uluslararası alandaki etkinliğini artıracak yeni ürünlerin ve üretim süreçlerinin geliştirilmesi çabası olarak değerlendirilmektedir.

Ülkemiz sanayinin rekabet gücünü arttırmak, teknolojik gelişmelere adapte olabilmek için bilim ve teknoloji alanında öncelikli amacımız, araştırmaların yoğunlaştırılmasıdır. Araştırmaların önündeki engelleyici yasal düzenlemeler, bilimin ışığında tekrardan gözden geçirilmelidir. Üniversitelerin her yönden özerkliği sağlanmalıdır. İdari ve bilimsel özerkliğe sahip bilim kurumları, hiçbir etki altında kalmadan asli görev ve araştırmaları özgürce yapabileceklerdir. Devlet gerekli yasal düzenlemelerle Ar-Ge çalışmalarına destek vermek zorundadır. Hiç zaman kaybetmeden teknoloji envanterimiz oluşturulmalı ve sahip olduğumuz haklar Uluslararası güvencelere alınmalıdır. Envanter ile istenmeyen tekrarlardan kurtularak hem zamandan hem de maliyetten tasarruf sağlanabilir.

Beyin göçünün engellenmesi gerekmektedir. Yetişmiş bilim adamlarımızın özgürce yaşamak için ülke dışını tercih etmelerindeki sebepler ortadan kaldırılmalıdır. Bu konuda gerekirse eğitim bütçesinden yeterli kaynaklar sağlanmalıdır. Bilgi en büyük hazinedir.

Bilişim ve iletişim çağımızın en önemli teknolojileridir. İnternet ve mobil haberleşme ise çağımızın en büyük iki yeniliğidir. İnternet ise şu an bilgi paylaşımının ve araştırılmasının en popüler yoludur. Mobil haberleşme ise kısa haber ve mesajlaşma alanında popülerliğini sürdürmektedir. Bu iki teknolojide kullanım alanlarını günden güne genişletmekte ve popülerlik kazanmaktadır. Bilgi teknolojilerindeki gelişmeler beraberinde birçok yenilikleri getirmişlerdir. Günümüzde internet aracılığı ile iletişim devrimi yapılmış, sosyal medya olgusu oluşmuştur. Sosyal medyadaki gelişmeler ve bunu kullananların sayısı her geçen gün katlanarak çoğalmaktadır. İnternet teknolojileri sayesinde, birçok günlük işler de bu mecraya taşınmıştır. Basın, finans, haberleşme, alışveriş ve pazarlama, eğitim gibi birçok sektör faaliyetlerinin önemli bölümünü internete taşımışlardır.

Ekonomik ve sosyal hayatın büyük bir bölümünün gerçekleştiği internet mutlaka bir hukuk düzeni içerisinde değerlendirilmelidir. İnternetin gerçek yaşamdan ayrılamaması, iç içe olması bu düzenlemeleri zorunlu kılmaktadır. İnternet kanununu güncel tutmak esas olmalıdır. Mecliste bu konu ile ilgili çalışmaların sürekliliği sağlanmalıdır. Gerekli komisyonlar ve bu komisyonların koordinasyonu gereklidir. Yargı sistemi içerisinde bilişim ve internet davalarına bakabilecek ihtisas mahkemeleri oluşturulmalıdır. Ancak yasama ve yargı ile internetin özgürlüğü keyfi engellenmemelidir.

Bilişimi oluşturan, teknolojisini üreten teknik altyapısı oluşturulmalıdır. Yetişmiş ve yetişecek olan tüm personelin eğitimine özel önem verilmelidir. Milyonları ve hatta milyarları peşinden sürükleyecek teknolojinin mimarları ve mühendisleri çağdaş, evrensel, sosyal ilkelerin ışığından ayrılmamalıdırlar. Aynı okuma yazma seferberliği gibi, internet ve bilişim seferberliği ilan edilmelidir. Toplumun tüm kesimi eşitlik ilkesi doğrultusunda uygarlığın bu nimetinden faydalanmalıdır. Devlet bunu sağlamalı gereken eğitim, öğretim çalışmalarını arttırarak gerçekleştirmelidir. Ekonomik ve sosyal yaşamın e-dönüşümü, doğru bilgi ve çalışmalarla yapılmalıdır. Bu konuda destek vermek için, devlet gerekli mevzuatı ve düzenlemeleri yapmalıdır.

İnternet hizmetleri tekelleşmeden kurtarılmalıdır. Belli bir sermaye veya bir zümrenin etkisi altında olmamalıdır. Kalitesini, hızını, ulaşılabilirliğini sürekli arttıran fiyatını teknolojik gelişmelerle sürekli azaltan rekabetçi koşullar oluşturulmalı, hizmet veren özel kuruluşlar sıkı bir şekilde denetim altında tutulmalıdırlar.

Unutulmamalıdır ki bilgi paylaştıkça büyür.

logo