Previous Next

Dış Politika

Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk “Yurtta sulh, cihanda sulh” diyerek, dış politikamız konusunda bize önemli bir hedef göstermiştir. Cumhuriyet tarihimiz iyi incelenirse, ülkemizin dış politikadaki kazanımları, yapıcı, kişilikli, kararlı ve etkin bir dış politika izlemesi ile gerçekleşmişti. Dış politikamızdaki 1950' ler den bu yana bazı dönemlerdeki yanlışlar, ekonomik ve sosyal alanda cumhuriyeti kurucu iradenin ulusal alandaki kazanımlarını yitirmesine neden olmuştur. Türkiye uluslararası arenada siyasi ve ekonomik saygınlığını sağlamalı, güvenlik ve çıkarlarını korumaya, bağımsızlığını ve egemenliğini, ulusu ve ülkesiyle bölünmez bütünlüğünü sürdürmeye,  etkinliğini arttırmaya yönelik barışçı bir ulusal dış politika izlemelidir.

Ülkemizin tüm varlığı ile ulusal gücümüzü en yüksek düzeye yükseltmeliyiz. Dış politikamızı savunma politikamızdan ayırmamamız gerekir. Bir bütün halinde, toplumun her kesiminin katkısıyla, diplomasiden ve Uluslararası işbirliğinden yararlanılmalıdır. Komşu yada dost ülkelerdeki siyasal parti ve sivil toplum örgütleri ile evrensel sosyal demokrasi ilkeleri doğrultusunda, ortak yararlar ile bölge ve dünya barışı için yakın ilişkiler geliştirilmelidir. Sosyal demokrasi ilkelerinin benimsenmesi, ülkemizin çıkarlarına aykırı görüş ve eğilimleri benimseme anlamı taşımamalıdır.

Türkiye’nin AB üyeliğini desteklemelidir. Türkiye’nin AB’ye tam üyelik hedefi, eşit koşullar altında, Cumhuriyetimizin kuruluş değerlerine saygılı, onurlu ve saygın tam üyelik olmalıdır. Kurucu iradenin işaret ettiği “Muhasır medeniyetler seviyesi” budur. AB üyeliği için, Türkiye’ye diğer üyelerden farklı, özel bir statü verilmesini kabul edilemez. Kesinlikle eşit haklara sahip olunmalıdır. Türkiye’nin AB üyeliği için diğer bütün üyelere kabul edilip uygulanan koşullar geçerli olmalıdır. AB hukuku çift taraflı uygulanmalıdır. AB tarafından dayatılan tek taraflı koşullar reddedilmelidir. Serbest dolaşım ve destekler konusundaki AB kısıtlamaları kaldırılmalıdır.

AB ülkelerinden bazılarının, Türkiye’yi tam üyelikten dışlamayı hedefleyen politikaları, birliğin resmi politikası haline dönüştürülmemelidir. Bu girişimler başta gümrük birliği olmak üzere, taahhütlerimiz gözden geçirilerek kararlı adımlar atılmalıdır. Kıbrıs konusu asla pazarlık konusu olmamalıdır. Türkiye’nin üyeliğine engel olmak isteyen ülkelere karşı gerekli tepkiler gösterilmeli ve gereken önlemler alınmalıdır. Kesinlikle tam üyelik için hedef bir tarih ortaya konmalıdır.

Uluslararası saygınlık, ülkemizin demokrasiye bağlılığına, insan haklarına saygıya ve ekonomik gelişmesi ile gerçekleşir. Barışçıl bir dış politikamız olmalıdır. Dünya barışını güçlendirmek gereklidir. Başta komşularımızın ve tüm dünya ülkelerinin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerekmektedir. Aynı şekilde bu ülkelerinde, ülkemizin egemenliğine, toprak bütünlüğümüze, barışa saygı göstermesi gerekmektedir.

Uluslararası anlaşmazlıklar kesinlikle barışçıl yollarla çözülmelidir. Dünya barışının korunması için Birleşmiş Milletler Yasasına saygı gösterilmelidir. Ancak Birleşmiş Milletler ve AGİK gibi uluslararası kuruluşların, sadece büyük devletlerin ulusal politikalarının aracı olmasına karşı durulmalıdır. Ülkeler arasındaki ekonomik farklılıklar kapatılarak, daha etkin bir evrensel barışı sağlamak mümkün olacaktır.

Bütün ülkelerle dostluk ve işbirliği geliştirilmelidir. Tüm müttefiklerimizle karşılıklı saygı, dayanışma ve işbirliğine dayanan ilişkiler geliştirilmelidir. Fakat  hiç birisinin uluslararası hukuka aykırı, siyasi ve ahlaki açılardan da yanlış olan anlayış içindeki davranışları yanında durulmamalıdır. Büyük Ortadoğu Projesi ile Türkiye’ye Ilımlı İslam kimliği dayatılmasına kararlılıkla karşı çıkılmalıdır. Türkiye’nin laiktir, laik kalacaktır.

NATO örgütüyle ilişkilerimiz güçlendirilmelidir. NATO’nun caydırıcı bir güç olarak benimsenmesi sağlanmalıdır. Bu güç, barış ve istikrarın sürdürülmesine yöneliktir. Tüm dünya nükleer silahlardan arındırılmalıdır.

Kıbrıs sorunu, ancak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ve Kuzey Kıbrıs halkının kazanılmış haklarını eksiksiz korunarak, her iki tarafın egemen eşitliğine dayanan bir yaklaşımla çözümlenmesini desteklenmelidir. Orta Asya ülkeleriyle her alandaki ilişkilerimizin daha da güçlendirilmelidir. Rusya ile karşılıklı saygıya ve işbirliğine dayalı ilişkiler güçlendirilmelidir.

Yurt dışında yaşayan yurttaşlarımıza sahip çıkılmalıdır. Bu vatandaşlarımızın gereksinimlerinin karşılanması ve sorunlarının çözülmesi, dış politikamızın öncelikli konuları arasında yer almalıdır. Bu ülkelerde yaşayan insanlarımızın onurlu ve güvenli bir yaşam hakkına sahip çıkılmalı hak ve hukukları korunmalıdır. Yabancı düşmanlığı ve islam karşıtlığı ile etkin bir mücadele edilmelidir.

Ulusal çıkarlarını koruyabilen bir dış politika izlenmelidir. Dış politikamızda karşılıklı saygı ve ortak çıkarların korunmasına özen gösterilmelidir. Başka ülkelerin izinden yolundan gitmemeye özen gösteren bir politika izlenmelidir. Kişilikli bir dış politika izlemek gerekmektedir. Uluslararası koşullardaki değişiklikler karşısında Türk dış politikasında da değişim kaçınılmazdır. Ancak, bu değişim Türk dış politikasının temel ilke ve hedeflerinde olmamalıdır.

logo