Previous Next

Gençler

Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyeti gençlere emanet etmesi, gençlere ne kadar güvendiğinin en somut kanıtıdır. Laik Cumhuriyetimizin varlığı ancak gençlerin özgürlüğü, dinamizmi ve devrimcilik ruhu ile sürdürülebilecektir, onların varlığı aydınlık geleceğimizin ve yarınlarımızın teminatıdır.

Geleceğimizi iyi eğitmeliyiz, onları özgüveni olan, hoşgörü sahibi , kültürlü bireyler olarak yetiştirmeliyiz, sorumluluk duygusu vermeli, insan olmanın yüksek değerlerini özümsemelerini sağlamalıyız. Tarihimizi iyi bilmelerini, laik ve demokratik Cumhuriyetimizin kazanımlarını, Atatürk ilke ve devrimlerinin özünü bilmelerini sağlayarak özgür birer birey olarak yetiştirmek başlıca görevimizdir.

Tüm dünyaya karşı sorumluluklarının bilincinde, tüketmeyi değil üretmeyi benimseyen sağlıklı, bilgili, eğitimli, çağdaş bireyler olarak yetiştirilmesini sağlayacak ortamı kurmak hedefimiz olmalıdır. Yaratıcı, özgün, özgür ve insan haklarına saygılı, laik, demokratik değer ve davranışlara sahip bir gençlik için her türlü çaba gösterilmeli ve devlet desteği sağlanmalıdır.

Ailelerin maddi olanaksızlıkları gençlerin bilgi çağını yakalamalarına engel olmamalıdır. Eğitimlerini tam ve eksiksiz almaları için gerekli olan tüm destekler ve karşılıksız eğitim bursları verilmelidir. Kırsal ve kentsel bölgelerde yaşayan gençler, fırsat eşitliği ilkesi doğrultusunda eğitim almaları sağlanmalı, özendirici ve kolaylaştırıcı düzenlemelere gidilmelidir. Mesleki ve teknik eleman yetiştiren tüm eğitim kurumları, çağdaş bir anlayışla tekrar düzenlenmeli, gençleri en iyi şekilde yetiştirmeleri sağlanmalıdır.

Gençlerin bedensel, ruhsal ve cinsel gelişimlerini sağlıklı bir şekilde tamamlamak sağlıklı bir gençlik için önceliğimiz olmalıdır. Gençlerimizin kötü alışkanlık edinmeleri, uyuşturucu kurbanı olmalarını önlemek için uyuşturucu tuzakları yok edilmelidir. Gençlerin sosyal çevrelerinin ve eğitim alanlarının bu tuzaklara zemin oluşturması kesinlikle önlenmelidir. Psikolojik danışma merkezleri kurulmalı, aileler ve gençler bu merkezlerden ücretsiz etkin hizmet almalıdır. Kimsesiz gençler devletin şemsiyesi altında olmalı ve eğitimleri tamamlanıp hayata hazırlanıncaya kadar devlet güvencesinde olmalıdır.

Sosyal gençlik için, gençlerin boş zamanlarını değerlendirmeleri, üretken ve yaratıcı yönlerinin gelişimleri, uygulama ve projelerini hayata geçirmek için, başta yerel yönetimler olmak üzere tümüyle devlet tarafından olanaklar sağlanmalıdır. Spor, sanat, gezi ve sosyal projelerle desteklenmelidir. Gençlere yurt desteği sağlanmalı, tüm yüksek öğrenim öğrencilerine, sağlıklı, güvenli, kütüphane ve internet altyapısına sahip, cemaat baskısı altında olmayan, barınma ve yurt olanakları sağlanacaktır. Belediyelerin bu alanda etkin sorumluluk üstlenmeleri sağlanmalıdır. Eğitim ve gelir düzeyine bakılmaksızın tüm gençlerin yaralanabileceği gençlik kültür merkezleri kurulmalıdır.

Demokratik haklarını özgürce kullanan bir gençlik olmalıdır. Gençlerimizin ekonomik ve siyasal yaşamın her alanına özgürce katılımları sağlanmalıdır. Okul ve üniversite yönetimlerine katılımları ve buralarda öğrenci örgütleri oluşturmaları, okul dışında ise kültürel etkinlikler amaçlı gençlik dernekleri kurmaları desteklenmelidir. Gençler politikada aktif olarak yer almalıdır. Bu konuda gençler ve siyaset teşvik edilmelidir.

Farklı bölgelerde yaşan gençlerin kaynaşması sağlanmalıdır. Değişim programları ve gençlik kampları ile kültürel birikimlerini geliştirmeleri sağlanmalıdır.

Ekonomik ve sosyal politikalarda gençliğin ihtiyaçlarına öncelik verilmelidir. Gençlerin gelecek kaygısı duymamaları sağlanmalıdır. Gençlere istihdam olanağı, sosyal güvenlik desteği bu politikalarla güvence altına alınmalıdır.

logo