Previous Next

Aile Değerleri

Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

Hayat paylaşılmalıdır.”

Hiç bir insan, dünyaya iyi eğitilmiş bir aile kadar önemli bir miras bırakamaz.

Sözlük anlamına göre aile, aynı çatı altında yaşayan, ortak bir ekonomiyi paylaşan, toplumun temelini oluşturan, bizi bütün yapan, kan bağı ile birbirine bağlanmış bir olgudur. Bizim için ise aile yeryüzünün en kutsal birliğidir.

İnsanoğlu birlikte yaşamak için yaratılmıştır.

İnsanoğlu yaşamın zorlu yollarını göğüsleyebilmek, ihtiyaçlarını karşılayabilmek için bir can yoldaşına , sağlıklı ve mutlu bir yaşamı devam ettirmek için bir eş ve aileye ihtiyaç duyar. Aile yapısı ne kadar sağlam temeller üzerine inşa edilirse,karşılıklı sevgi, saygı, şefkat, dayanışma duyguları ne kadar yüksek olursa mutlu yaşam o derece olanaklı olur.

Demokratik paylaşımcı bir ortamda, ailenin ekonomik, sosyal ihtiyaçları, aile fertlerinin iş birliği ile karşılanmalıdır. Günümüzde ekonomik yapı ve yaşamın getirdiği tüm sorunlar karı-koca arasında adil bir şekilde paylaşılmalı, kadının aile ekonomisine katkısı olduğu kadar, erkeğin de günlük işlere katkısı olmalıdır.

Hayat paylaşılmalıdır.

Çocuklarımız için, aile en değerli varlıktır. Onlar dünyaya gözlerini aile içinde açarlar. Çocukları, sosyal yaşama kazandırmak için aile kurumu topluma hazırlanmasını sağlayan birincil gruptur. Onlara içinde yaşadıkları toplumun inançlarını, değer yargılarını, gelenek ve göreneklerini, görgü kurallarını öğretmeli, kişiliklerinin gelişmesi için ortam hazırlamalıdır.

Aile fertlerinin duygusal ihtiyaçlarını karşılamak için, içten sevgi ve saygıya dayanan ilişkiler sağlanmalıdır. Küçük büyük, herkesin duygusal yönden sağlıklı olması hem kendisi, hem ailesi, hem de toplum için son derece önemlidir. Aile birçok yönleriyle diğer sosyal yapılarından farklı, kendine özgü bir takım özellikleri bulunan bir sosyal örgüttür.

Aile evrenseldir. Aile bütün sosyal ilişkiler içinde en fazla evrensellik özelliği göstermektedir. Her toplumda görüldüğü gibi hayvanlar aleminde de vardır, her insan bir aileye mensuptur ve o ailenin sorumluluklarını taşıyan bir üyesidir.

Aile duygusal bir temele dayanır. Nesli devam ettirme arzusu, annelik, arkadaşlık, ebeveynlik duygularını romantik sevgiden, ırk gururuna, eşlerin şefkat duygularından ailenin ekonomik güvenliğine, kişisel ihtiraslarından neslin devamlılığı duygusuna kadar yükselen ve toplumsal ilişkiler sonucu beliren birbirine ikincil duygularla kuvvetlendirilmektedir.

Aile şekillendirme özelliğine sahiptir. Çocuğun kişilik yapısı aile içinde gelişir. Aile üyeleri bireyin hem organik hem de zihinsel alışkanlıklar kazanmasını sağlar. Bireydeki sosyalleşme olayı içinde gerçekleştiğinden ve ailenin çocuk üzerindeki kişilik gelişmesinin bir parçası olduğundan hayat boyu yetişkinde iz bırakacaktır.

Hiç bir insan, dünyaya iyi eğitilmiş bir aile kadar önemli bir miras bırakamaz.

Aile sosyal yapıda çekirdek özelliği taşır. Karmaşık modern toplumlarda aile bu özelliğini kaybetme riski ile karşılaşmamalıdır. Sosyal sınıflar içinde aile birliğinin çekirdektik özelliğini devam ettirme eğilimi desteklenmelidir.

Aile üyelerinin sorumlulukları vardır. Ailenin üyelerinden beklediği görev yaşam boyu devam etmektedir. Aile erkeği ve özellikle daha çok kadını, kendinden çok başkaları için güç görevler yapmaya ve ağır sorumluluklar yüklenmeye zorlar. Ailenin duygusal temele dayalı olması karşı olan sorumlulukları artırır.

Aile, tankların, topların, orduların, kralların giremediği bir kaledir. Çünkü kalbin olduğu yerdir.

logo